Våra tjänster

Spolning

Avloppspolning är en process som används för att rensa avlopp och ledningar från blockeringar och orenheter. Det innebär att man använder högtrycksvatten för att skapa en ström av vatten som pressar igenom ledningarna och sköljer bort eventuella blockeringar. Avloppspolning är en effektiv och snabb metod för att rensa avlopp och ledningar.

Relining

Relining är en teknik som används för att reparera skadade eller slitna avloppsledningar utan att behöva gräva upp dem. Metoden innebär att man applicerar en speciell polymerbeläggning på insidan av ledningen, vilket skapar en ny och slitstark yta som kan användas för avloppsfunktionen. Relining är en väldigt kostnadseffektiv lösning.

Fräsning

Fräsning i avlopp är en teknik som används för att rensa avlopp och ledningar från blockeringar som inte kan lösas med vanlig avloppspolning. Fräsning innebär att man använder en speciell fräs som körs in i ledningen och som bryter ner blockeringar och orenheter, såsom fett och kalkavlagringar men även rötter i gamla betongrör och flytspackel som hamnat fel.

Filmning

Filmning i avlopp är en process som används för att inspektera insidan av avloppsledningar med hjälp av en kamera. En kamera sätts in i ledningen och rör sig sedan genom avloppsledningen med hjälp av en fjärrkontroll. Kameran fångar upp bilder och videomaterial av ledningens insida och överför detta till vår dator för inspektion.

Vill du veta mer?

Om du gillade våra projekt och behöver hjälp, tveka inte att kontakta oss. Vi är alltid glada att hjälpa till och samarbeta med nya kunder.